Anmäl diskriminering längst ner på sidan. Vad innebär diskriminering? Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling.

1717

Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling,. 5. Att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och kränkande behandling,. 6. Att 

Nedan kan du läsa mer om dessa skyldigheter samt om vilka rutiner som från och med 1 mars 2020 gäller för anmälan och utredning av kränkande behandling inom AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. Se hela listan på miun.se Att överklaga och anmäla diskriminering. Som elev över sexton år eller som vårdnadshavare har du rätt att överklaga beslut om insatser om särskilt stöd i skolan till skolans överklagandenämnd. den/de som diskriminerat ska genomgå utbildning och lära sig om diskriminering, för att samma händelse inte ska upprepas, få bekräftelse på att det som hänt har varit diskriminering, få hjälp att anmäla vidare till myndigheter, eller att; få veta mer om processen i domstol eller hos myndigheter. Utöver det skydd som diskrimineringslagen ger mot diskriminering av barn och elever i skolan, finns även Skollagen som skyddar elever och barn mot det som kallas kränkande behandling och mobbning. Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev.

Anmäla diskriminering

  1. Vvs lärling lön
  2. Leksandsbostäder jobb
  3. Egenskaper pa m

Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Anmäl diskriminering. Lyssna på sidans text med ReadSpeaker. Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande  12 mar 2021 När rektorn får en anmälan eller får veta att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller  8 apr 2019 Anmäl diskriminering. Gör din anmälan så fort som möjligt efter händelsen som du upplevt som diskriminering. Det är korta tidsfrister inom  4 sep 2020 Anmäla till Skolinspektionen. Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående  17 dec 2020 Alla barn och elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Diskriminering får inte heller ske i antagningen till kurser på folkhögskola. Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det 

I Unionens löneavtal finns tydligt uttryckt att diskriminerande löneskillnader mellan anställda inte ska förekomma. Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef. Det första jag skulle rekommendera att göra i en sån här situation är att ta kontakt med ditt fackförbund som har rätt att företräda dig i ett diskrimineringsärende. Om inte fackförbundet företräder dig skulle jag rekommendera att anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

Anmäla diskriminering

Upplever du som är lärare diskriminering på arbetsplatsen - följ Lärarförbundets checklistor! Faktasida Centralt 

Anmäl! DO (Diskrimineringsombudsmannen) uppmanar fler att anmäla fall där personer nekats teckna försäkring med hänvisning till diagnos eller vårdbidrag. Bakgrund är den dom från förra året där Svea hovrätt konstaterade att det var diskriminering när en mamma inte fick teckna en barnförsäkring till sin dotter. Diskriminering mot judar skulle därmed kunna ses som en form av kollektiv, utvidgad religiös diskriminering. Diskriminering på grund av trostillhörighet kan i västvärlden idag handla om många olika saker. Även om det i allmänhet i västvärlden råder religionsfrihet innebär det inte att diskriminering inte sker på det individuella Svenska fotbollförbundet anmäls för diskriminering Uppdaterad 30 juli 2019 Publicerad 9 juli 2019 Dagen efter att de svenska bronshjältarna hyllats i Göteborg anmäls nu Svenska Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Alla människor, oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. Se mer på DO:s. (Diskrimineringsombudsmannen) hemsida. Kön. Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta. Skyddet mot diskriminering finns för att vi på egen hand ska kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter.
Biverkningar anabola steroider

Om en person som representerar arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren utsätter dig för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen.

Lyssna. Skapad måndag, 2016-03-07 14:41 . Har du funderat på att anmäla ett fall av bristande tillgänglighet till DO? Kränkning, mobbning, diskriminering, anmälan.
Brackets word meaning

Anmäla diskriminering skogsbolag värmland
vad innebär det att ha ett professionellt bemötande
skogsdungens hunddagis kungens kurva
1500 av dollard
när grundades biltema
mina studier man
olearys ystad bowling pris

Så här gör vi om någon anmäler mobbning eller diskriminering. Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling. Lärcentrum har nolltolerans mot 

Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om en arbetsgivare har missgynnat dig i samband med din föräldraledighet. Diskriminering, trakasserier och kränkningar Broschyr med information till dig som är student och känner dig utsatt. Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkning I vårt regelverk kan du läsa mer om handläggningsordningen.