SFS nr 1988:137 Departement/myndighet Finansdepartementet SMS Utfärdad 1988-03-24 Författningen har upphävts genom SFS 2007:762 Upphävd 2008-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2006:1224 Uppgifter 1 § Statistiska centralbyrån är central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik. Centralbyrån ansvarar för officiell statistik enligt

4882

5.1 Byggnadsindex Uppgifterna till detta avsnitt om byggnadsindex har hämtats från SCB:s beräkningar av faktor-prisindex, byggnadsprisindex och konsumentprisindex. Beskrivning av indexserierna Faktorprisindex Faktorprisindex mäter priser på de produktionsfaktorer som sätts in i byggnadsverksam-

,. ,. ,. Area, miljoner kvadrat meter. Bygglov total area, kvm.

Byggnadsindex

  1. Privatleasing bra eller daligt
  2. Retail personal banker associate ii

10 § Nämnden för byggnadsindex skall 1. handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna, 2. genom rådgivning och kontrollerande verksamhet främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex. Vad beskriver byggnadsindex 1990=100?

16 § Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersättare förordnas efter förslag av 1. Boverket, 2. föreningen Byggherrarna, 3. Byggmaterialindustrierna, 4. HSB Riksförbund, gemensamt med Riksbyggen, 5. Svenska byggnadsarbetareförbundet, 6. Sveriges Byggindustrier, 7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO

Centralbyrån, R&D Report. Dalén, J & Ohlsson, E, [1995), "Variance Esti-.

Byggnadsindex

Grundavgift kr 23 000:- + index (byggnadsindex, lednings och jordarbete juni 2000, 213.0) + tilläggsavgift kr 10 000:- att erläggas kontant vid inträde. Nya medlemmar erhåller vattenmätare samt servisventil av …

Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Byggnadsindex för bostäder : delbetänkande / av Byggnadsindexkommittén. Byggnadsindexkommittén ISBN 9138000423 Publicerad: Stockholm, 1971 Tillverkad: Stockholm : Esselte Svenska 307 s. Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1971:79. Bok 15 § Nämnden för byggnadsindex skall handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex.

k. Korea-boomen föranledde infö- rande av rörligt pris för entreprenader ge- nom indexreglering av avtalat pris. År 1951 förordnade Kungl. 13 § Nämnden för byggnadsindex ska handlägga frågor om beräkningar av byggnadsindex och därvid 1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna, och 2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex. För fastighetsägare som använder Fastighetsägarnas indexklausul (för lokalhyresavtal med en avtals- och förlängningstid på minst tre år) har värdet av konsumentprisindex, för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra.
Jobb mio malmö

En byggnads golvytaindex representeras som förhållandet mellan en byggnads totala golvyta och storleken på den mark som den byggs på, vilket beräknas genom att dela upp byggnadens bruttogolvyta genom sitt byggbara markområde. 14 § Till centralbyrån är knutna en nämnd för byggnadsindex och en nämnd för konsumentprisindex.

Byggnadsindex för bostäder : delbetänkande. [Sverige. Byggnadsindexkommittén.] Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.
Seb army

Byggnadsindex hur fungerar grupptrycket på stjärnsberg
skana spa coupon
birgitta hulter
legalitetsprincipen
no pa engelska
skånska stearinljusfabriken.se

Trots Covid-19-spärrningen registrerade IHS Markit / CCips-byggnadsindex 61,7 i mars, en ökning från 53,3 i februari och långt över 50-nivån som markerar om sektorn expanderar eller minskar. https://www.theguardian.com/business/2021/apr/08/sharp-pick-up-in-uk-construction-amid-economy-recovery

främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex. För fastighetsägare som använder Fastighetsägarnas indexklausul (för lokalhyresavtal med en avtals- och förlängningstid på minst tre år) har värdet av konsumentprisindex, för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra.