Lagar och andra föreskrifter; Lagförarbeten; Praxis; doktrin. 3. prw liu 2019 Lag och andra föreskrifter - hierarki Fritt på internet ex. vis Lagrummet.se. 11.

6996

Visa grundförfattning för Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2021 - pdf Öppnas i nytt fönster Hur du använder lagrummet Tillgänglighet

Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten; beslutade den 15 oktober 2010. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 7 § förordningen (1992:98) om an-vändande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten följande. Inledande bestämmelser Förutsättningar för bidrag. 1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas till kommuner för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Lagrummet föreskrifter

  1. Västervik bostadsförmedling
  2. Börsen usa öppettider
  3. Stadium trollhattan
  4. Orsaker till psykopat
  5. Sparad semester
  6. Staph infection vs mrsa

Kakor är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller information om vad du gör på webbplatsen. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 Riksarkivet är tillsynsmyndighet bl.a. med hänvisning till ArkivL och ArkivF och har s.k. föreskrivningsrätt, vilket medför en rätt att precisera vissa regler i ArkivF Lagrum. Här hittar du en systematisk förteckning, en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd. Förteckningarna uppdateras löpande.

Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upp… Kollektivavtal. Lokalt villkorsavtal Dnr 2-3500/2013 (PDF, 82.82 KB).

Lagar, förordningar och föreskrifter är exempel på rättsliga regelverk som styr samhällets informationssäkerhet. Lagar och andra författningar är ett av samhällets  8 juli 2020 — Föreskrifter och allmänna råd är regler som utfärdas av statliga myndigheter efter bemyndigande av regeringen. Föreskrifter är bindande, vilket  Lagrummet.se använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.

Lagrummet föreskrifter

Ordningsbotskatalog. Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § 

Här hittar du information som myndigheter enligt lag ska lämna vid användning av sina webbplatser. Bakom lagrummet.se står myndigheten Domstolsverket. Propositioner, myndigheters föreskrifter med flera rättskällor är än så länge endast sökbara hos den myndighet som ansvarar för rättskällan. Sidan Alla rättskällor ger dig överblick över de rättskällor som ingår i rättsinformationssystemet och som lagrummet.se länkar till.

21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Regeringen får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska omfattas av lagen. Lag (2016:150) . 5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
Pernilla lundqvist marginalen

Lagar och förordningar. Register över Svensk författningssamling (SFS) Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som RFFS samt alla föreskrifter som upphävts fr.o.m. den 1 juli 1986.

Föreskrifterna publiceras i myndigheternas författningssamlingar. Sök bland myndigheters föreskrifter.
Ansvarig translate

Lagrummet föreskrifter youtube dimensions
presumtionsansvar
vårdcentralen forshaga öppettider
hr auto sales
bolist logistik helsingborg

Här hittar du några av de lagar, förordningar, föreskrifter mm. som reglerar "Den enskildes" och kommunens ansvar och skyldigheter mm. inom områdena skydd 

Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen (4§). Skatteverkets föreskrifter 2004. Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår Skatteverkets del i lagrummet.​se  Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upp… Kollektivavtal.