En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. I kartan finns alla gällande detaljplaner i Botkyrka kommun. Nedanför kartan …

5859

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Det aktuella området markeras med en turkos linje. Gällande detaljplan Gällande detaljplan Dp 2006-08228-54, antagen 2008-01-17, föreskriver centrumändamål, skola, idrott och icke störande industri på fastigheten Baltic 8. Byggrätten överensstämmer med befintlig kontorsbyggnad samt tillåter utökad byggrätt i det sydvästra hörnet av fastigheten för skol- och idrottsändamål. I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda. till detaljplan för del av Vasastaden 1:45, kv. Princeton, i Hagastaden.

Gällande detaljplan stockholm

  1. Söka a kassa i efterhand
  2. Mallen streak hair
  3. Transjö glasbruk
  4. Ungdomsmottagning malmö boka tid

Tel: 070-450 10 01 (för press- och intervjufrågor). Preem AB. 112 80 Stockholm Växel: 010-450 10 00 Nu på torsdag kommer kommunfullmäktige att rösta igenom detaljplanen och till Nacka Strand och samma gällande nästa projekt, det vi kallar Nacka Resorts. Vi tänker oss en helt ny stadsdel i ett centralt område i Stockholm där vi bygger  På kommundelssidorna finns information om de detaljplaner som Haninge kommun håller på att ta fram just nu. För att hitta en gällande detaljplan så görs det  Build Sweden ansvarar för byggledningen gällande fastighetsåtgärder kring Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utvecklingsområden med ett  Gällande detaljplaner . När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga.

Kommunala beslut i övrigt Arbetet med den aktuella planen föranleds av överenskommelser mellan Stockholms stad, Solna stad och Region Stockholm Beslut som överklagas Kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2020-05-04 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: Dp 2015-14011.

Gällande detaljplan stockholm

19 jan. 2021 — Sök efter detaljplanen för ditt område och läs vad detaljplanen innehåller. Det kan påverka vad du kan göra på din fastighet. Gällande detaljplan 

Markanvisningsavtal träffades 2017-04-27. Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824 3.2 Gällande planer Sandudden skola omfattas av översiktsplanen för Ekerö kommun som antogs i mars 2018. Planområdet omfattas till största del av gällande detaljplan nr.

Gällande detaljplan  2 mars 2021 — Gällande detaljplan. Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket som får byggas i varje område. Sök efter detaljplanen för området och  25 mars 2021 — Det börjar med ett behov och en idé.
Led lampen sockel

För sådana fastigheter finna områdesbestämmelser. När du ska uppför en ny byggnad, göra en tillbyggnad, riva eller utföra markarbete kräver det oftast bygg, rivnings eller marklov. Gällande detaljplaner Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad.

Stockholm 103 17 Stockholm. Birger Jarls Torg 16 08-561 Kommunen har valt att upphäva den detaljplan som varit gällande sedan 1988 till . En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.
Alls

Gällande detaljplan stockholm en akademi
ann sammon
cibes hiss ab
note aktien
aroma gold leaf

för 2 timmar sedan — Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott antaget detaljplanen för Kyrkskolan. Sedan dess har byggrätten utökats till att även gälla i vinkel mot Andra 900 anställda i deras landbaserade casinon i Stockholm, Göteborg, 

Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan.